Wie is LOODS?

De spil van Loods ben ik, Sylvia Kessen. Loods is op 1 januari 2000 ontstaan.
Ik ben de liaison tussen jou en jouw stakeholders. En in die rol ben ik jouw geweten dat jullie gezamenlijke belangen een plek krijgen. Mijn inzet richt altijd zich op de versteviging van de relatie tussen jou en jouw stakeholders. De waarden die ik daarmee creëer zijn vertrouwen en invloed bij jouw stakeholders. Het aangaan van écht contact is daarbij mijn kracht en vehikel.

Waarachtig werk

Ik ben ervan overtuigd dat contact versoepelt, versnelt en overbrugt. Deze bewering lijkt zo vanzelfsprekend, maar is hij dat ook? Je hebt vast heel vaak contact. Je overlegt, je praat, je vraagt hoe het met iemand gaat. Ik heb het over ‘contact’ in de oorspronkelijke betekenis van inleven en aanraken. Niet het contact tijdens een overleg, telefoontje of een vluchtig ‘hoe gaat het met je’ in het voorbijgaan. Heb je écht contact, ik noem het waarachtig werk, dan bereik je uiteindelijk sneller, dus efficiënter, je doel in een samenwerking, project of programma. Dat gaat niet vanzelf. Het lukt evenmin van achter je bureau. Daar moet je iets voor doen. Je zal namelijk met je hoofd en met je hart moeten aanhaken bij de mensen die er toe doen in jouw omgeving. Dit is authentiek werk en wordt nog wel eens over het hoofd gezien. Maar het is nou precies dát werk dat mij het beste past.

Contact [aanraking] < Latijn contactus = contagio [aanraking, besmetting, invloed], van contingere (verl. deelw. contactum) [aanraken, tot iemand in betrekking staan], van com [samen] + tangere [aanraken].

Contact maken, krijgen en houden is mijn drijfveer. Het is deel van mij. Het is ook mijn werk. Mijn overtuiging dat contact versoepelt, versnelt en overbrugt komt uit mijn ervaring in functies als projectleider, procesbegeleider en teamleider in het domein van wonen en welzijn. De basis is ruim 20 jaar geleden gelegd in de volkshuisvesting in het participatie- en communicatievak. Telkens bleek weer dat het kennen van je omgeving en verbinding maken met de wereld om de corporatie heen essentieel is in complexe situaties. Die wereld gaat over bewoners en omwonenden, lokale en regionale overheden en hun bestuur, maatschappelijke organisaties, protestgroepen, collega-corporaties, scholen en zorginstellingen, de politiek en de media. Omgevingsmanagement ‘avant la lettre’, zeg maar.  Door deze stevige basis werk ik vanuit de overtuiging dat het vermogen om je te verplaatsen in een ander, het herkennen van zijn waarheid en belangen een sleutel is naar effectieve verandering en beïnvloeding.

Socius

Deskundige adviseurs uit het publiek en maatschappelijk domein van wonen, welzijn en zorg vullen mij aan. Ze inspireren, ze verdiepen, ze verhelderen en ze zijn achter en voor de schermen mijn, en dus ook jouw bondgenoten in jouw project, programma of samenwerking.