OMGEVINGSMANAGEMENT

Met ontspannen relaties krijg je dingen voor elkaar

Als je iets wil veranderen, ontmoet je tegengeluid. Er zijn altijd wel belangen van anderen die door de verandering in het gedrang komen. Die anderen protesteren, vertragen, mokken en verzetten zich op allerlei manieren. Die spanning leidt tot nog meer complexiteit. Met gespannen relaties is het lastig ondernemen. 

In mijn werk gaat het om scherp te krijgen wie invloed heeft op de programma- of projectdoelstellingen en wie wordt beïnvloed. Met hen allemaal ga je het contact aan, waarachtig werk! Gedoe komt er toch en je wil de pijnpunten in het proces graag vroeg kennen. Dan kun je er nog iets mee.

Ik verdedig jouw project of programma niet per sé. Je ziet mij dus niet vechten of doordrammen om anderen aan jouw kant van het verhaal te krijgen. Meestal dringt het snel door als jouw ambitie niet gedeeld wordt. Mijn werk herken je doordat de gezamenlijke belangen een plek krijgen via het aangaan van oprecht contact. Oók jouw belang. Dat betekent dat met we met partijen die ertoe doen in jouw opgave, werken aan de creatie van een gezamenlijk nieuw verhaal. 

Omgevingsmanagement beschouw ik als een relationeel en communicatief proces om tot een gedragen en beter project of programma te komen.