PUBLICATIES EN INSPIRATIE

Een programmamanager die stuurt op basis van regie is een collaborative leader

We staan steeds meer voor vraagstukken die programmatisch worden aangevlogen en die om samenwerking vragen. Doordrukken was, collaboratie is. Collaboratie, ik prefereer de term samenwerking, is onvermijdelijk omdat we niet meer in ons eentje de macht hebben om die complexe vraagstukken beet te pakken. Bij samenwerking is sprake van uiteenlopende belangen, visies en normen en waarden. Je zal bij de andere partijen, op basis van waarachtig contact, op zoek moeten naar commitment om inspiratie en beweging te krijgen met als eindstation de realisatie van je doelen. “Als je moet samenwerken met eigenwijze partijen, heb je per definitie met regievoering te maken”, vindt Hans Licht. Regievoering gaat uit van een samenwerkingsproces. Wie is die regievoerder die om kan gaan met uiteenlopende belangen, visies en normen en waarden? Ik durf de stelling aan dat voor een programma op basis van regie, je een collaborative leader nodig hebt. 

Lees meer

Bouwstenen voor effectieve programmacommunicatie

Programma’s creëer je in een communicatieve flipperkast. Waarin de betekenisgeving en beeldvorming over het programma als een bal heen en weer flippert tussen de eigen media die jezelf inzet, de vrije media (via het journaille) en de nieuwe online media die zich voeden met de vele werkelijkheden uit de netwerken. Waarin emotie een grote rol speelt, het principe ‘voor wat hoort wat’ van toepassing is en de mening en het gedrag van anderen van invloed is op hoe het individu iets percipieert. In het midden van die flipperkast hoor je de ‘heartbeat’ van de vertrouwensrelatie tussen het programma en jouw stakeholders. Het is goed om je als programmamanager, communicatieadviseur en opdrachtgever te beseffen dat het ‘leiden’ van communicatie lijkt op flipperen in een flipperkast. Je trekt op enig moment  aan de ‘shooter’, het frame van je programma schiet vervolgens de flipperkast in, maar je hebt de regie niet in handen. “Dus werk met de imperfecties van het (communicatie)systeem”, zouden Sandra Schruijer en Huibert de Man hoogstwaarschijnlijk zeggen. Laat de illusie los dat je de regie in handen hebt. 

Lees meer

Contact in de context van een programma

In welke context komen programma’s heden ten dage tot stand. Uiteraard zijn er tal van ontwikkelingen die ons tegenwoordig uitdagen. Extreme concurrentie, groeiende nadruk op verantwoording, de razend snelle technologische ontwikkelingen, noem maar op. Ik leg hier de nadruk op drie ontwikkelingen, beschreven vanuit het perspectief van beïnvloeding.

Lees meer

Welke menselijke mechanismen werken in op het contact tussen programma en zijn stakeholders?

Wat kleurt het contact tussen een programma en zijn stakeholders? Rijnja, Seydel en Zuure inspireerden mij via hun bijdrage ‘Communiceren vanuit de context’ in De menselijke beslisser, over de psychologie van keuze en gedrag van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2009) om deze vraag  te stellen en vanuit mijn eigen inzichten en ervaringen te beantwoorden. Ik beschrijf er vijf.

Lees meer