PROGRAMMAMANAGEMENT

Programmamanagement en al zijn facetten zijn niet meer écht nieuw. Toch is de wereld van programma's nog zeker geen gesneden koek. Tijdelijkheid, complexiteit en samenwerking zijn enkele thema’s waarmee je van doen hebt. Er bestaan heel wat definities van programma’s. Dit zijn noodzakelijke, maar afstandelijke, omschrijvingen die mij aanvankelijk niet raakten. Ik zocht daarom naar de essentie van een programma. Sterk vereenvoudigd in mijn eigen woorden gezegd, wil je naar een andere situatie toe en in je eentje kom je daar niet. Je hebt de energie, inspiratie en het vermogen van anderen nodig. Een programma draait om mensen; het is een sociaal gebeuren.

Je wordt gedwongen om je heen te kijken

We staan steeds meer voor vraagstukken die programmatisch worden aangevlogen. Vraagstukken die om samenwerking vragen. Doordrukken, afdwingen; het is verleden tijd. Samenwerking is onvermijdelijk omdat we niet meer in ons eentje de macht hebben om die complexe vraagstukken beet te pakken. Je bent simpelweg afhankelijk geworden van anderen. Bij samenwerking is sprake van meerdere werkelijkheden en uiteenlopende belangen. Normen en waarden kunnen verschillen. Je zal bij de andere partijen, op basis van waarachtig contact, op zoek moeten naar commitment om inspiratie en beweging te krijgen met als eindstation de realisatie van wat jullie gezamenlijk willen bereiken. Het is fijn als er dan iemand is die in die complexiteit verantwoordelijkheid neemt voor de realisatie van de opgave en zich daarbij laat leiden door de belangen die de partijen voelen. Ik kan dat voor je doen.

Wat levert het jou op?

Een programmatische aanpak heeft een belangrijk voordeel. Je krijgt overzicht in de kluwen van afhankelijkheden waar je in zit. Je stuurt in interactie met anderen met een compact spoorboekje in de hand. In dat compacte spoorboekje vind je, versimpeld gezegd, de richting van de transitie. En dat er sturing is, is meer dan fijn; het is noodzakelijk. Want een programmatische aanpak ontstaat niet uit zichzelf en een programma houdt zichzelf niet vitaal.